بترس از روزی که بشی شبیه بقیه

قبل از شروع حرف بزن، تئاتری مصیب داوری؛ «بترس از روزی که بشی شبیه بقیه» دیالوگ جالبی بود برای من، شخصیتی این حرف رو زد که خودش هم نمی‌دونست کیه، یعنی حرفش کلیشه بوده؟ اینکه چرا این حرف رو زد رو نمی‌دونم اما برای من برداشتی متفاوت داشت، شبیه شدن به آدم‌های دیگه داستان‌های خودش …