زندگی زیباست؛ امید و زیبایی

زندگی زیباست؛ امید و زیبایی. فیلمی از روبرتو بنینی محصول 1997 ایتالیا. فیلم در سبک کمدی که روایتی از یک فرد به همراه دارد، که اگر فیلم را به دو قسمت تقسیم کنیم در قسمت اول فیلم دچار مسائل عاشقانه و اتفاقات سیاسی اطرافش می‌شود که به طور کاملا ماهرانه در فیلم به نمایش در …