شجاعت

(برای مردم ایران) – آزادی، زندگی – مردم ایمان آورده‌اند به جنگیدن به طلب حق زیستن. گره می‌زنند زنان آن زلف‌های رنگین را و به میدان نبرد می‌روند. به مقابل دیو زمانه. – هراس؟ برایشان معنایی ندارد. شجاعت را کسانی معنا کردند که از کودکی از ما به دورشان کرده بودند.‏ و تنها زمزمه‌ی شهوت …

حمید مصدق

دلم برای کسی تنگ است – حمید مصدق

18 دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به میهمانی گل‌های باغ می‌آورد و گیسوان بلندش را – به بادها‌ می‌داد و دست‌های سپیدش را به آب می‌بخشید ­▫️▫️▫️ دلم برای کسی تنگ است که آن دو نرگس جادو را به عمق آبی‌دریایی واژگون می‌دوخت و شعرهای خوشی چون پرندها می‌خواند دلم برای …